โรงงานของเรา

" เราใส่ใจ ควบคุมคุณภาพในทุกระดับของขั้นตอนการผลิต พัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยตลอดจนการตรวจสอบ เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุด แก่ลูกค้าผ่าน ระบบการผลิตแบบ Toyota (TPS) ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญในการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน "

Company


โรงงาน 3 (สำนักงานใหญ่)

Address :914 หมู่ 15 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

Contact No. :02-3131888

โรงงาน 4

Address :929 หมู่ 15 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

Contact No. :-

โรงงาน 5

Address :947 หมู่ 15 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

Contact No. :-

โรงงาน 1

Address :912 หมู่ 15 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

Contact No. :-

โรงงาน 2

Address :913 หมู่ 15 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

Contact No. :-

Our Team

 มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เราเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ชั้นนำในอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งประเทศไทย ที่มุ่งเน้นการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุดเพื่อลูกค้า ด้วยระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ผ่านเทคโนโลยีในการผลิตขั้นสูง จากการดำเนินกิจการในประเทศไทยมากกว่า 30 ปี

เครื่องมือทันสมัย

เรามีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ระบบอัตโนมัติ และ Robot ร่วมกับกระบวนการผลิต เพื่อสร้างการทำงานที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน สำหรับส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้า.

นโยบายการทำงาน

เรามุ่งมั่นเพื่อเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ที่ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า เรามีทีมงานที่พร้อมและเปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพในการค้นคว้าพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์
คุณภาพเป็นหัวใจหลักเรามีระบบประกันคุณภาพสินค้า ในทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแต่ขั้นตอนการรับวัตถุดิบจนผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปส่งมอบให้ลูกค้า รวมถึงการรับประกันสินค้าหลังการขาย เพื่อให้สินค้าของเรา ได้มาตรฐานคุณภาพระดับสากล
มีความห่วงใยสิ่งแวดล้อม นอกจากได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO14001 ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมในทุกหน่วยงาน เราได้ทำโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมมากมายในบริษัทฯ ด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมบริเวณที่ทำงาน เราไม่มีการปล่อยน้ำเสียออกสู่แม่น้ำสาธารณะแต่โรงงานใช้บริการ ระบบน้ำหมุนเวียนเพื่อรักษาน้ำเสียจากโรงงานให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกสำหรับ ห้องน้ำ และรดน้ำต้นไม้ เรายังปลูกผักสวนครัวด้านข้างรอบๆ โรงงาน
5S เป็นแนวคิดในการสร้างสถานที่ทำงานให้สะอาดเป็นระเบียบเพื่อก่อให้เกิดความ ปลอดภัยและความเรียบร้อยในการทำงาน ซึ่งผลที่ตามมาคือผลผลิตของงานที่เพิ่มขึ้นและประสิทธิภาพการทำงานที่สูง ขึ้น นอกจากนั้นแล้วสภาพแวดล้อมการทำงานที่น่าอยู่ส่งผลให้จิตใจของพนักงานดีขึ้น

ทีม HR

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเรานะคะ